Aerosolové hasící zařízení ExTOR R 400

eXtor ikona r400_ok

Hmotnost hasiva:

0,4 kg

Hasební schopnost generátoru  
pro třídu požáru A

0,077 kg/m³

pro třídu požáru B:

0,058 kg/m³

Maximální velikost chráněného prostoru:

5 m³

Relativní hasební schopnost generátoru  
pro třídu požáru A:

0,01 kg/m³

pro třídu požáru B:

0,0075 kg/m³

Doba činnosti generátoru:

5 s

Množství uvolněného tepla, které vznikne při hašení:

84 KJ

Celkové rozměry generátoru  
výška:

292 mm

průměr:

79 mm

Hmotnost generátoru:

3 kg

Velikost zón při práci s generátory v závislosti na teplotě  
400 °C:

0,02 m

200 °C:

0,08 m

75 °C:

0,52 m

myslivecek.jan@gmail.comAerosolové hasící zařízení ExTOR R 400