Aerosolové hasící zařízení ExTOR R2.02

eXtor ikona r202_ok

Hmotnost hasiva:

0,02 kg

Hasební schopnost generátoru  
pro třídu požáru A

0,08 kg/m³

pro třídu požáru B:

0,06 kg/m³

Maximální velikost chráněného prostoru:

0,2 m³

Relativní hasební schopnost generátoru  
pro třídu požáru A:

0,02 kg/m³

pro třídu požáru B:

0,015 kg/m³

Doba činnosti generátoru:

5 s

Množství uvolněného tepla, které vznikne při hašení:

2,8 MJ

Celkové rozměry generátoru  
výška:

38 mm

průměr:

65 mm

Hmotnost generátoru:

0,14 kg

Velikost zón při práci s generátory v závislosti na teplotě  
400 °C:

chybí

200 °C:

0,011 m

75 °C:

0,04 m

myslivecek.jan@gmail.comAerosolové hasící zařízení ExTOR R2.02