Aerosolové hasící zařízení ExTOR R 200

eXtor ikona r200_ok

Hmotnost hasiva:

0,2 kg

Hasební schopnost generátoru  
pro třídu požáru A

0,078 kg/m³

pro třídu požáru B:

0,059 kg/m³

Maximální velikost chráněného prostoru:

2,5 m³

Relativní hasební schopnost generátoru  
pro třídu požáru A:

0,01 kg/m³

pro třídu požáru B:

0,0075 kg/m³

Doba činnosti generátoru:

5 s

Množství uvolněného tepla, které vznikne při hašení:

42 KJ

Celkové rozměry generátoru  
výška:

167 mm

průměr:

79 mm

Hmotnost generátoru:

1,7 kg

Velikost zón při práci s generátory v závislosti na teplotě  
400 °C:

0,02 m

200 °C:

0,08 m

75 °C:

0,52 m

myslivecek.jan@gmail.comAerosolové hasící zařízení ExTOR R 200