Aerosolové hasící zařízení ExTOR R 100

eXtor ikona r100_ok

Hmotnost hasiva:

0,1 kg

Hasební schopnost generátoru  
pro třídu požáru A

0,058 kg/m³

pro třídu požáru B:

0,044 kg/m³

Maximální velikost chráněného prostoru:

1,25 m³

Relativní hasební schopnost generátoru  
pro třídu požáru A:

0,006 kg/m³

pro třídu požáru B:

0,045 kg/m³

Doba činnosti generátoru:

5 s

Množství uvolněného tepla, které vznikne při hašení:

21 KJ

Celkové rozměry generátoru  
výška:

246 mm

průměr:

42 mm

Hmotnost generátoru:

1 kg

Velikost zón při práci s generátory v závislosti na teplotě  
400 °C:

0,01 m

200 °C:

0,06 m

75 °C:

0,45 m

 

myslivecek.jan@gmail.comAerosolové hasící zařízení ExTOR R 100