Aerosolové hasící zařízení ExTOR 3000

eXtor ikona 3000_ok

Hmotnost hasiva:

3 kg

Hasební schopnost generátoru  
pro třídu požáru A

0,06 kg/m³

pro třídu požáru B:

0,045 kg/m³

Maximální velikost chráněného prostoru:

50 m³

Množství uvolněného tepla, které vznikne při hašení:

630 KJ

Hmotnost generátoru:

12,3 kg

Velikost zón při práci s generátory v závislosti na teplotě  
400 °C:

není

200 °C:

0,53 m

75 °C:

2,5 m

myslivecek.jan@gmail.comAerosolové hasící zařízení ExTOR 3000