Aerosolové hasicí zařízení ExTOR 2800 (OP)

TOR-2800-OP_okeXtor ikona 2800_op_ok

Hmotnost hasiva:

2,8 kg

Hasební schopnost generátoru  
pro třídu požáru A

0,028 kg/m³

pro třídu požáru B:

0,022 kg/m³

Maximální velikost chráněného prostoru:

100 m³

Relativní hasební schopnost generátoru  
pro třídu požáru A:

0,0019 kg/m³

pro třídu požáru B:

0,0016 kg/m³

Doba činnosti generátoru:

13–19 s

Množství uvolněného tepla, které vznikne při hašení:

4,3 MJ

Celkové rozměry generátoru  
výška:

142 mm

průměr:

240 mm

šířka:

270 mm

Hmotnost generátoru:

5,3 kg

Velikost zón při práci s generátory v závislosti na teplotě  
400 °C:

0,14 m

200 °C:

0,28 m

75 °C:

0,75 m

myslivecek.jan@gmail.comAerosolové hasicí zařízení ExTOR 2800 (OP)