Aerosolové hasící zařízení ExTOR 160 r

eXtor ikona 160r_ok

Hmotnost hasiva:

0,16 kg

Hasební schopnost generátoru  
pro třídu požáru A

0,08 kg/m³

pro třídu požáru B:

0,06 kg/m³

Maximální velikost chráněného prostoru:

2 m³

Relativní hasební schopnost generátoru  
pro třídu požáru A:

0,089 kg/m³

pro třídu požáru B:

0,0067 kg/m³

Doba činnosti generátoru:

5 s

Množství uvolněného tepla, které vznikne při hašení:

33,6 KJ

Celkové rozměry generátoru  
výška:

150 mm

průměr:

79 mm

Hmotnost generátoru:

1,45 kg

Velikost zón při práci s generátory v závislosti na teplotě  
400 °C:

0,24 m

200 °C:

0,52 m

75 °C:

1,04 m

myslivecek.jan@gmail.comAerosolové hasící zařízení ExTOR 160 r