Aerosolové hasící zařízení ExTOR 1500

eXtor ikona 1500_ok

Hmotnost hasiva:

1,5 kg

Hasební schopnost generátoru  
pro třídu požáru A

0,06 kg/m³

pro třídu požáru B:

0,045 kg/m³

Maximální velikost chráněného prostoru:

25 m³

Relativní hasební schopnost generátoru  
pro třídu požáru A:

0,003 kg/m³

pro třídu požáru B:

0,002 kg/m³

Množství uvolněného tepla, které vznikne při hašení:

315 KJ

Celkové rozměry generátoru  
Hmotnost generátoru:

7,3 kg

Velikost zón při práci s generátory v závislosti na teplotě  
400 °C:

není

200 °C:

0,3 m

75 °C:

1,85 m

myslivecek.jan@gmail.comAerosolové hasící zařízení ExTOR 1500