Aerosolové hasící zařízení ExTOR 1400

TOR-1400_okeXtor ikona 1400_ok

 

Hmotnost hasiva:

1,4 kg

Hasební schopnost generátoru  
pro třídu požáru A

0,028 kg/m³

pro třídu požáru B:

0,022 kg/m³

Maximální velikost chráněného prostoru:

50 m³

Relativní hasební schopnost generátoru  
pro třídu požáru A:

0,0031 kg/m³

pro třídu požáru B:

0,0024 kg/m³

Doba činnosti generátoru:

6–10 s

Množství uvolněného tepla, které vznikne při hašení:

2,2 MJ

Celkové rozměry generátoru  
výška:

81 mm

průměr:

240 mm

šířka:

272 mm

Hmotnost generátoru:

3,5 kg

Velikost zón při práci s generátory v závislosti na teplotě  
400 °C:

0,14 m

200 °C:

0,28 m

75 °C:

0,75 m

myslivecek.jan@gmail.comAerosolové hasící zařízení ExTOR 1400