Aerosolové hasící zařízení ExTOR 1000

TOR-1000_okeXtor ikona 1000_ok

Hmotnost hasiva:

1 kg

Hasební schopnost generátoru  
pro třídu požáru A

0,028 kg/m³

pro třídu požáru B:

0,022 kg/m³

Maximální velikost chráněného prostoru:

35 m³

Relativní hasební schopnost generátoru  
pro třídu požáru A:

0,0047 kg/m³

pro třídu požáru B:

0,0037 kg/m³

Doba činnosti generátoru:

3–7 s

Množství uvolněného tepla, které vznikne při hašení:

1,5 MJ

Celkové rozměry generátoru  
výška:

69 mm

průměr:

240 mm

šířka:

272 mm

Hmotnost generátoru:

2,8 kg

Velikost zón při práci s generátory v závislosti na teplotě  
400 °C:

0,14 m

200 °C:

0,28 m

75 °C:

0,75 m

myslivecek.jan@gmail.comAerosolové hasící zařízení ExTOR 1000