Aerosolová hasicí zařízení

 aerosolová protipožární ochrana ExTOR 1000   aerosolová protipožární ochrana ExTOR 2800  
 ExTOR 1000  ExTOR 1400  ExTOR 2800  ExTOR 2800 OP  ExTOR 3500
ExTOR-1500 ExTOR 3000  ExTOR 202 ExTOR-R100
 ExTOR 1500   ExTOR 3000  ExTOR 160r  ExTOR R202  ExTOR R100
ExTOR-R200  ExTOR-R400
 ExTOR R200  ExTOR R400

Aerosolová hasicí zařízení k hašení požárů bylo vyvynuta v osmdesátých letech minulého století především pro vojenské účely. Od té doby se postupně našlo jejich praktické uplatnění i v různých civilních oblastech, zvláště pak využití jako ochrana prostor, kde se vyskytují náročná technologická zařízení.

Popis systému
Aerosolová stabilní hasicí zařízení (AHZ) jsou založena na principu objemového hašení, které zcela vyplní uzavřený chráněný úsek v předepsané koncentraci jemnými částečky hasicího aerosolu. Koncentrace musí být udržena v době min. 10 minut. Tzn., že je nutné zajistit dostatečnou těsnost chráněného úseku, popř. dostatečné množství hasiva při uvažování netěsností. Pro správnou funkci systému je nutné chráněný úsek uzavřít (dveře, okna apod.) a udržet maximální těsnost v co nejdelším možném čase.

Pro zajištění výše uvedených požadavků se zařízení skládá z:

  • detekční části
  • ústředny AHZ, ústředny EPS a požárních hlásičů podle ČSN EN54/2, ČSN EN54/4 a ČSN EN 12094-1
  • tlačítky pro manuální spuštění a blokování
  • hasicí části
  • hasicích generátorů
  • zařízení pro akustické a optické vyhlášení poplachu certifikované dle norem řady ČSN EN 54

Systém AHZ má spouštěcí mechanismus ovládaný pouze elektricky, a to jak automaticky ústřednou AHZ, tak manuálně pomocí tlačítek. Spouštění lze zablokovat při údržbě nebo při provádění kontrol zařízení pomocí oddělovacího spínače umístěného na řídicím panelu ústředny AHZ. Celý systém je ovládán ústřednou AHZ a v případě požárního poplachu je nutné přivolat jednotku HZS, ověřit příčinu poplachu a dále postupovat podle předepsaných opatření v případě požáru.

Charakteristickým rysem generátorů řady ExTOR 1000, 1400, 2800, 2800 OP a 3500 je vysoká účinost hašení požáru. Hasební koncentrace není větší než 28 g/m³. V kombinaci s vysokou intenzitou vývinu hasícího aerosolu poskytují generátory nejlepší výkon ve své třídě.

 

 

myslivecek.jan@gmail.comAerosolová hasící zařízení